Test mocy i tętna na progu mleczanowym

metodą pomiaru saturacji krwi

Wykonujemy pomiary mocy i tętna na progu mleczanowym metodą pomiaru poziomu saturacji krwi i wyliczanego na tej podstawie progu mleczanowego. Specjalny algorytm przekłada informację o saturacji na informację o wzroście zakwaszenia krwi. Zastosowana metoda jest bezinwazyjna i opiera się na badaniu promieniami podczerwonymi zmiany koloru krwi wynikającej ze wzrostu lub spadku jej saturacji. Różnice w identyfikacji położenia progu mleczanowego wynoszą 5% w stosunku do metody inwazyjnej. Różnica dotyczy położenia punktu na krzywej, a nie wartości mocy lub tętna. Warto podkreślić, że wykazane różnice w pomiarze nie są jednoznaczne z błędem pomiaru. Typowy test progu mleczanowego wykonuje się metodą poboru próbki krwi co 3 minuty na koniec każdego z etapów obciążeń badanej osoby i testowania jej laboratoryjnego, tak więc błąd pomiaru tej metody wynika już samej jej metodyki. Podczas badania naszą metodą, test saturacji przeprowadzany jest kilka tysięcy razy na minutę. Zatem w stosunku do testu tradycyjnego nasz pomiar wykonywany jest w sposób ciągły.

Wynik testu podawany jest w postaci wartości mocy i tętna. Podajemy również zakresy stref treningowych zgodnie z tabelą A. R. Coggana.

Wyniki testu wpisujemy również do naszej bazy danych. Na jej podstawie możemy wskazać innych rowerzystów o podobnym zakresie mocy w jednostkach W/kg. Zaznaczamy, że innym osobom nie podajemy dokładnych wyników, a jedynie informacje kto mieści się w rozsądnym przedziale mocy, tak aby wspólne treningi były możliwe.

Dane chronione są na takiej samej zasadzie jak wrażliwe dane osobowe i na takiej samej zasadzie mogą być usunięte.

Test wykonywany jest na podobnych zasadach jak test Conconi lub klasyczny test określający FTP. Test trwa ok 30-40 min.

W celu przeprowadzenia testu zalecane jest dostarczenie swojego roweru, a w wersji minimalnej pedałów i butów rowerowych.